Loading
 
I am doing move data from old version to new version base on nopcommerce
View as Grid List
Sort by
Display per page

anonymous chickchat in android

0001-01-01
you now can use anonymous chickchat in android

download and install in your device, need allow unsource install

http://badpaybad.info/upload/anonymouschickchat.apk

Huyền thoại chiều mưa

0001-01-01

Bài hát "Huyền thoại chiều mưa"

Điệu : Bolero | Capo phím II

Một chiều cuối C tuần mưa bay lất phất
Và mây trắng giăng C giăng
Em Am đến thăm Anh,
Vì trời mưa mãi nên không kịp về
Bên em, Anh lặng nhìn bầu G trời
Và ánh mắt mộng mơ, sợ người yêu F khóc
Khe khẽ bên G tai Anh kể chuyện ngày xưa ...


Chuyện xưa kể rằng
Trên thiên giới F ấy ngày vui kết hoa đăng F
Thiên Quốc đang G  vui
Một nàng tiên F lỡ làm rơi ly ngọc ngà
Ðang say nên trời bèn đọa đày, nàng xuống dưới trần gian
Làm người dương F thế
Không biết bao G lâu mới được quay về trời
ÐK:
Em ơi! nàng tiên ấy xuống dương trần
Một chiều mây bay nhiều
Và vì thương đời lính thương kiếp sống phong C sương
Cho dù rằng một G hôm Thiên Am Quốc
Trời sai đem mây hồng làm xe đưa tiên G  về
Tiên nói Dm dối, tiên còn đang giận trời
Và tiên chưa về đâu

Nàng tiên giáng C trần không đôi cánh Am trắng
Và đang ngắm mây bay F...Em đứng bên GAnh
Nguyện thầm mưa Am mãi cho tiên đừng về
Tiên Em ơi, nếu mà trời gọi G  về thì tiên có về không?
Mỉm cười tiên nói,
Tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều...


nopcommercer widget product comments with customer care in admin mode

0001-01-01

Have you ever think about comment and customer care in product page 
Mean that: when customer comment to a product
The staff can see and reply them intermediately 
Then they can chat together to get more information and staff can sale product

here is source code simple and sample to do that in nopcommerce
I wrote it as widget plugin

[download source code here]


ideasonpaper.net

0001-01-01
http://ideasonpaper.net/

nopcommerce widget file upload manager

0001-01-01
Have you ever want to use standalone Roxy file manager in nopcommerce. 
It is mean you do not need open html edit to open Roxy file manager.
You can see the bellow just click into link then use Roxy file manager

source code download here http://badpaybad.info/....FileUploadManager.zip

nopcommerce plugin with admin menu

0001-01-01

You want to add into admin menu in nopcommerce (version 370)
You want to visible/hiden admin menu base on ACL (access controll list)
You want to add into  access controll list then config user can access the plugin 
Here is fullsource code and click to read more here

http://badpaybad.info/upload/nopcommerce/adminmenu/Plugins.zip

Extract and you have 2 project.
Nop.Plugin.BadPayBad.Core
Nop.Plugin.BadPayBad.WidgetIframe

Add them into your nopcommecer project as plugin. Rebuild your solution.
Install BadPayBad.Core first
Then Install BadPayBadWidgetIframeNopPlugin 

Find project Nop.Plugin.BadPayBad.WidgetIframe

and see how to use in class BadPayBadWidgetIframeNopPlugin

if you want to learn more about nopcommerce plugin you can see the simple sample in this blog

http://ima9ines.com

0001-01-01
http://ima9ines.com

simple sample to create and use widget for nopcommerce

0001-01-01

Here is very simple code to create and use widget in nopcommerce


First you can download nopcommerce version 3.70 in here http://www.nopcommerce.com/downloads.aspx
Seconds you should read bellow link
http://docs.nopcommerce.com/display/nc/How+to+write+a+nopCommerce+plugin
Third download project sample widget for nopcommerce
 here http://badpaybad.info/upload/nopcommerce/Nop.Plugin.BadPayBad.HelloWorld.zip
I just do a simple text display "Hello world"

public class HelloWorlWidgetNopPlugin : BasePlugin, IWidgetPluginread more


chickchat with signalr, mvc, redis

0001-01-01

In blog before I write redis with nodejs and socketio
http://badpaybad.info/blog-122/redis-with-nodejs-and-soketio-the-chickchatweb-sample

So no need talk more about redis or something
I just code : ))

fullsource code https://badpaybad.info/svn/RedisSample/
acc/pwd: readonly/readonly

open solution and find project badpaybad.chickchatweb

mvc signalr redis together in a sample
can run live demo anonymous chat in http://chickchat.badpaybad.info